معرفی شرکت

شرکت بازرگانی بهران در سال 1373 تحت پوشش شرکت نفت بهران با هدف مدیریت و نظارت بر جایگاههای عرضه سوخت و همچنین توزیع مویرگی محصولات این شرکت فعالیت خود را آغاز نمود .در حال حاضر روزانه به طور متوسط حدود 100هزار نفر وبالغ بر 34هزار دستگاه خودرو در جايگاههای اين شرکت توقف کرده و از خدمات جايگاهی شرکت نفت بهران استفاده مينمايند  .این شرکت طی دو دهه اخیر حدود 2% از سوخت کشور را در جایگاههای خود واقع در استانهای تهران ،آذربایجان شرقی و مازندران توزیع نموده و در حال حاضر به عنوان بزرگترین جایگاهدار در بخش خصوصی بر اساس استانداردهای شرکت نفت بهران تلاش مینماید گامهای نوینی در زمینه ارتقای کیفیت در این صنعت برداشته شود.