حضور مدیرعامل شرکت نفت بهران در شهر تبریز

photo 2016-09-19 09-33-22

 

photo 2016-09-19 09-32-08

 

photo 2016-09-19 09-32-29

 

مدیرعامل شرکت نفت بهران ، در تاریخ 95/6/17 طی سفری به شهر تبریز از جایگاههای سوخت و همچنین از دفتر توزیع و فروش مویرگی این شرکت در تبریز بازدید بعمل آوردند.

ایشان با حضور در جایگاه سوخت شماره 3 ، 4 و 5 بهران از نزدیک عملیات خرید ، ذخیره سازی و فروش سوخت را مشاهده نمودند . مهندس عزیزی در پایان برنامه خود ، در دفتر فروش مویرگی و نیز انبار توزیع مویرگی حضور یافته و از عملیات انبارش محصولات و ناوگان توزیع مویرگی بهران ، بازدید و از عملکرد کارکنان این مجموعه ها تقدیر و تشکر بعمل آوردند.