مانور عملیات حریق:

در روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 ساعت 14 الی 16 در محل جایگاه 135 شرکت نفت بهران، مانور عملیات حریق برگزار می گردد. لذا بدین منظور ارائه خدمات توزیع سوخت در ساعات اجرای مانور مقدور نمی باشد. قبلا از صبر و شکیبایی و همکاری شما شهروندان گرامی قدردانی می نماییم.

اهداف مانور:

1- بالا بردن توان عملیاتی ، آمادگی جسـمانی و ذهنی و انجام تصمیم گیری صحیح و سـریع نیروها و مسئولین در مواجهه با حریق ها و حوادث

2- شناخت نیازهای عملیاتی و آموزشی در مواجهه با حریق ها و حوادث

3- ایجاد هماهنگی بین نیروهای سازمان آتش نشانی (ایستگاهی، بین ایستگاهی، ستاد فرماندهی و مسئولین سازمان)

4- هماهنگی مابین نیروهای امدادرسان ذیربط ( عوامل راهور، انتظامی ، شهرداری و اورژانس)

5- شناخت و تدوین برنامه عملیاتی از پیش تعیین شـده جهت اماکن پر خطر نظیر جایگاه سوخت

6- ایجاد فرماندهی واحد در عملیات و استقرار صحیح خودرو ها و نیروها

 

photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 5
photo 6
photo 7
photo 9
photo 10