بنزین معمولی

ساختار :

بنزين موتور، عمدتا" مخلوطي از هيدروكربن هاي سبك مايع (C5 –C10 ) است كه دامنه تقطيري از 38 تا 205 درجه سلسيوس را در بر مي گيرد.

در ساخت بنزين موتور، برش هاي مختلف نفتي به اضافه مواد اكسيژنه، به منظور بالابردن كيفيت( از جمله آرام سوزي ) و همچنين شاخص رنگ به كار مي رود. در اين فرآورده از سرب به عنوان بالا برنده عدد اكتان استفاده نمي شود

 

مشخصات

 

60

° C

Distillation 10% Evaporated (max) @

115

° C

50% Evaporated (max) @

180

° C

90% Evaporated (max) @

05

° C

F.B.P (MAX)

1.5

% vol

Residue (max)

1.0

% vol

Loss (max)

 

 

*

kpa

Vapour Pressure

0.1

Mass %

Sulphur Total (max)

480

minute

Induction period @100 c

0.013

g/L

Metallic lead (mix)

90

-

(Octane number (Research) (min)

0.0005

Mass %

Mercaptan content

red

-

Color

 

v با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بين 55 تا 69 kpa متغير است.

 

كاربرد

به عنوان سوخت در انواع موتورهاي بنزيني درون سوز